QUÈ POTS ACONSEGUIR?

  • corregir el malestar però també entendre el motiu o la causa que l'origina, informació vital  per prendre decisions intel.ligents per a un mateix.

  • promou el Vis Medicatrix Naturae (és a dir, la capacitat que té l'organisme humà d'auto sanar-se).

  • Construir i potenciar habilitats professionals, o necessitats dins l'àmbit familiar.

  • Fer un viatge interior i descobrir la teva essència, sentir-te en pau i feliç amb tu mateix.

La kinesiologia és una tècnica que utilitza la resposta neuromuscular que es produeix en el cos a partir de generar un cert estímul.

La resposta es produeix mitjançant l'escurçament/ allargament inconscient d'un braç respecte l'altre (per la contracció o relaxació muscular). 

En sessió la  kinesiologia emocional permet 2 aspectes molt bàsics:

INFORMAR

  • Permet a l'usuari accedir a l'interior del seu subconscient i portar  informació a la consciència

  • Descobrir informació del subconscient que té a veure amb l'essència de la persona, informació heretada i adquirida i que representa la base del comportament, la manera de pensar, d'actuar i de veure la vida.

  • Entendre què hi ha darrera d'una dolència, molèstia, crònica o aïllada. Descobrir tot allò que ha portat a l'usuari a l'estat en què es troba. Conjunt d'informacions que poden respondre al "per què" que un es planteja quan alguna cosa no va bé.

CORREGIR

És un tractament en sí mateix. Utilitza un ampli ventall de tècniques com l'alliberació emocional, l'EMDR, el switching, la teràpia floral, teràpia vibracional i energètica, teràpia amb imants, colors, música, punts d'acupuntura, i moltes d'altres... i evidentment també les tècniques clàssiques de la kinesiologia. 

  • Fas els passos necessaris per tal d'anar entenent, incorporant, acceptant i integrant tota la informació que es va portant a la consciència. 

  • Suavitzar i/o corregir les dolències, malestars, estats d'angoixa o depressius i sentir-te millor interiorment. Sentir-te en pau.

EL TEU COS TÉ LES RESPOSTES

Per ampliar informació clica aquí.

És una sessió feta a  la mida de cada usuari, ja que és el propi cos el que  indica què necessita en cada moment.
Això la converteix en una tècnica gens perjudicial per l'usuari i  en canvi, molt personalitzada i  eficaç

PREN DECISIONS INTEL.LIGENTS PER A TU