OLIGOELEMENTS

Sabies que el nostres cos necessita més de 20 minerals considerats indispensables per al seu funcionament?

Les circumstàncies actuals que comporta la vida moderna ens porten a fer dèficits constantment de minerals indispensables per al nostre cos:

  • La contaminació ambiental

  • El ritme de vida que portem, l'estrès, ansietat, angoixes...

  • Pertorbacions emocionals i psíquiques

  • Desequilibris nutritius

  • Convivència constant amb ones nocives

 

Un dèficit d'aquests minerals ocasiona desequilibris que el cos ha de compensar mitjançant la regulació de mecanismes interns (homeòstasis) i que puntualment pot salvaguardar. Però aquesta carència mantinguda en el temps pot derivar a estats carencials que es poden manifestar en malestars físics, envelliment (tot això repercuteix fins i tot en el nostre rostre, ja sigui amb ombres, bosses, grans i arrugues), estats de cansament o desànim, etc.

El nostre cos obté els minerals de l'alimentació, però si aquesta és deficitària, o bé el sistema digestiu no està en condicions òptimes, l'absorció d'aquests minerals va minvant.

Mitjançant els oligoelements, es proporciona la quantitat de minerals (en dosis infinitesimals) necessària per reajustar els dèficits i donar al cos els recursos minerals necessaris per mantenir l'equilibri funcional del cos. Els oligoelements venen presentats en solucions on els minerals es troben en el seu estat més simple (en què ja no es poden descomposar més), i totalment disponible per actuar dins l'organisme mitjançant la via sublingual. Aquesta característica confereix als oligoelements una rapidesa d'acció i actuació.

SALS DE SCHÜSSLER

El conjunt de 12 sals inorgàniques es defineixen com a elements nutritius essencials per a les cèl.lules perquè actuen com a agents funcionals fisiològics de l'organisme. Un aport terapèutic (en quantitats infinitesimals) de sals inorgàniques actua desencadenant un estímul que capacita les cèl.lules per a una major absorció de sals inorgàniques contingudes a l'alimentació.

 

L'objectiu principal és subministrar i repondre les pèrdues que han tingut lloc tant en la cèl.lula com en els líquids intersticials, d'elements minerals necessaris, i amb això corregir la carència i potenciar el correcte funcionament, donant la possibilitat a l'organisme de retornar a la normalitat.