FITOTERÀPIA

Els fitoteràpics poden aconseguir el mateix que els fàrmacs però sense els efectes secundaris.

La Fitoteràpia és la ciència que estudia les plantes medicinals amb la finalitat d'establir l'estat de salut, alleugerir símptomes o inclús prevenir de malalties. El nom de Fitoteràpia ve de la paraula grega "Fyton", que vol dir PLANTA o VEGETAL.

Un fitoteràpic és una substància d'origen vegetal que procura la salut de forma total o parcial, restablint l'equilibri de les funcions d'un organisme o bé ajudant a prevenir-ne alteracions. S'elabora a partir de la droga vegetal (part de la planta que conté el principi actiu), transformant-la en una forma galènica determinada.

Les plantes medicinals son la "mare" dels fàrmacs. La indústria farmacèutica elabora fàrmacs a partir d'estudiar els principis actius de les plantes, intentant treure'n el mateix efecte. La diferència es que el subministrament de fitoteràpics té menys efectes secundaris que els fàrmacs. El motiu és per que cada planta està dotada de més d'un principi actiu que es complementen i interactuen conjuntament com un tot. Molts dels elements químics naturals de la planta no es coneixen, són desconeguts, però la conjunció de tots ells confereix al fitoteràpic un poder equilibrador i l'efecte secundari es redueix considerablement. És a dir, el conjunt de tots els seus principis actius ofereix un resultat diferent que el que proporciona només un únic principi actiu sol (com el cas dels fàrmacs). Un únic principi actiu pot desestabilitzar altres parts de l'organisme per l'accés d'aquella acció determinada. En canvi, amb la sinergia de varis principis actius de la planta, indiquen vàries accions determinades en l'organisme evitant que aquest es desetabilitzi. La sinergia aconsegueix un efecte equilibrador.

La fitoteràpia requereix tenir un coneixement de les  propietats de les plantes, doncs encara que siguin substàncies naturals no significa que siguin inoqües, per tan, abans d'auto subministrar-nos fitoteràpics es imprescindible informar-se i conèixer el tema en profunditat.